tumblr analytics

21-04-09

Afrikaanse percussie - the end of the heartache

 Nu heb ik het gehad. De liefde is echt over. Vóór de paasvakantie ben enkel de laatste les nog geweest; de 3 weken daarvoor niet. En ik had de indruk dat ik gedurende die 3 weken niks gemist had, want ik kon eigenlijk nog vlotjes volgen. Tijdens de paasvakantie was er geen les. En gisteren avond was in principe de start van de laatste lessenreeks, met wellicht ook de voorbereidingen voor het festival. Ik had een gemakkelijk excuus om niet te gaan: ik was laat thuis gekomen en moest nog eten, waardoor ik onmogelijk tijdig in de les kon geraken. Maar de goesting was er ook niet meer.

Als nu de voorbereidingen voor het festival moeten beginnen, dan is dit een goed moment om te stoppen. Want ik heb geen zin om met die groep op het podium te staan. Ik voel mij niet betrokken met deze groep; ik wil er ook niet mee vereenzelvigd worden. En ik wil nog veel minder de eer van de groep gaan redden door enkele "indrukwekkende" solo's ten berde te brengen. Dat zou volgens mij enkel een lapmiddel zijn, om het sloppy spel van de rest van de groep te verdoezelen. In tegenstelling tot de groep van vorig jaar is dit helemaal geen "groep" die samenspeelt, eerder een aantal individuen die toevallig samen les volgen. Waarvan ik het meest van al gruwel, is het feit dat er een aantal mensen in die groep zitten die zich absoluut niet aan het tempo kunnen houden. Bepaalde ritmes moeten traag gespeeld worden (OK, ze zijn zeldzaam, maar Yankadi of Soli Lent - zoals de naam zelf zegt - moet wel traag worden gespeeld). Wat gebeurt er dan? Iemand, of een aantal personen, begint systematisch te versnellen. Als je dan moet overschakelen naar een snel ritme (zoals b.v. van Yankadi naar Makru), dan kan de helft niet meer volgen natuurlijk, want het ging al te snel.

Ik ben deze week dus thuis gebleven, maar de kans is heel groot dat ik vanaf nu elke maandag avond thuis zal zijn. En dat ik in september niet opnieuw start, alle goede intensies ten spijt om toch weer een groep op mijn niveau samen te stellen. Dat geeft me extra veel tijd om opnieuw de gitaren vast te pakken. Want ik moet dringend eens beginnen met nieuw werk uit te schrijven en op te nemen...

16:11 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: djembe, djansa |  Facebook |

14-01-09

Afrikaanse percussie - een nieuw jaar, nieuwe voornemens?

Het is al weer even geleden dat ik nog een update gaf over de lessen Afrikaanse percussie. Ondertussen - nog voor het einde van de eerste reeks van 10 lessen - is er eentje van de groep van vorig jaar gestopt (dat kon je hier al lezen: http://epic.skynetblogs.be/post/6477330/afrikaanse-percus...). Dan was er een periode van 3 weken zonder les (tijdens de kerstvakantie en de eerste week erna was er geen les). Dat betekent in concreto dat ik gedurende 4 weken mijn djembe niet had aangeraakt. En ik miste het van geen kanten... Da's op zich geen goed teken. Erger nog: maandag avond moest ik mij echt naar de les slepen...

Maandag avond was er eentje opnieuw bij, eentje van de groep van vorig jaar, die in januari was gestopt wegens geen tijd. Op zich een verrijking voor de groep, want die gast kan eigenlijk wel goed spelen en heeft geen schrik om een improvisatiesolo te spelen. Enige nadeel: hij heeft de neiging om systematisch te versnellen... Dat kan lastig zijn bij stukken die trager moeten gespeeld worden. Hij weet trouwens heel de historie van wat er aan dit jaar vooraf nog niet, denk ik. Ik zal 'm eens dringend een link naar deze blog moeten sturen... Anyway, de les van maandag was redelijk OK. Eentje had zijn djembe niet mee, ofwel omdat hij 'm vergeten was (of geen tijd had gehad 'm thuis op te halen), ofwel omdat zijn vel gescheurd was ofwel omdat hij met een kwetsuur zat waardoor hij geen djembe kon spelen (weinig waarschijnlijk). In ieder geval: het is al geen hoogvlieger op de djembe, moest die nog gaan djuns spelen ook. Daarvan bracht hij helemaal niks terecht.

Maar na deze les was het voor mij helemaal definitief: ik stop ermee na dit lesjaar. Dit jaar is voor mij helemaal geen uitdaging meer. Stel je voor: we hebben deze les enkele (eenvoudige) alternatieve begeleidingen gezien van Kuku, het eerste ritme dat iedere djembe-speler - die op authentieke traditionele manier les volgt (dus niet de methode van Djembe-fun of Walter Mets) - leert spelen... Akkoord, we hebben daaraan geen volledige les besteed, maar het is wel tekenend voor deze groep. Geen solotechnieken. Geen Djuns. Van het pyramidesysteem blijft niks meer overeind. De fun is eraf. Als ik mij voor de rest van het lesjaar naar de les moet blijven slepen, dan kan ik beter andere conclusies trekken.

Ik doe dus mijn 5de jaar uit en daarna is het waarschijnlijk gedaan met djembeles (tenzij er tengen eind juni iets fundamenteels wijzigt). Misschien - maar lang niet zeker - ga ik nog wel eens naar een djam-sessie of een stage. Ik heb dit lesjaar bijvoorbeeld nog geen enkele djamm meegedaan en voor stages ben ik ook al niet ingeschreven. Maar de wekelijkse les hoeft voor mij op die manier niet meer. Dan steek ik liever tijd in mijn eigen werk (zowel drum als gitaar). En misschien ga ik wel drumles volgen, of sluit me opnieuw aan bij een groep?

10:04 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: djembe, djansa, les |  Facebook |

26-11-08

Afrikaanse percussie - en toen waren we nog met...

Er zit weer heel wat beweging in de wekelijkse djembelessen. Of beter: in de groepssamenstelling. De voorbije lessen hadden we ons voornamelijk bezig gehouden met de Malinese solotechnieken van een al gekend ritme. Bleek dat het grootste deel van de groep - waaronder mensen met 2 jaar leservaring - moeite had met deze technieken. Voor mijzelf en mijn klasgenoot van vorig jaar, JP, was dat allemaal simpel, zeker in vergelijking met vorig jaar. Het waren voornamelijk de djunspartijen die voor ons een uitdaging betekenden. Maar voor de leraar was dit een signaal dat het niveau te hoog was voor de meerderheid van de groep.

Na de les van vorige week vertelde JP me dat hij het zo ongeveer gezien had en voor bekeken hield. Wat aanvankelijk goed bedoeld was, de groep opdelen in niveau's en de meer gevorderden van de groep meer solotechnieken en djuns aanleren, bleek de voorbije weken nogal sterk te zijn verwaterd. Daar waar we vorig jaar soms op de toppen van onze tenen moesten staan om een solotechniek, break of djunspartij onder de knie te krijgen, was het nu allemaal wat te gemakkelijk geworden. Voor ons althans. Voor de rest van de groep dus duidelijk niet. En het aandeel djuns in de lessen was ook maar aan de magere kant. Gevolg: JP zag het allemaal niet meer zitten. In zijn 7de lesjaar Afrikaanse percussie wil hij er de brui aan geven. Zelfs de maandelijkse djam-sessies interesseren hem niet meer. Wat hij de voorbije 6 jaren heeft opgebouwd, wordt dus in de vuilbak gekieperd, met een etiketje "ontgoocheld" erop geplakt. Want het feit dat er - ondanks beloften - geen uurwissel werd doorgevoerd en er dus expliciet werd gekozen voor een instroom van nieuwe leerlingen, ligt hem nog steeds dwars. In ruil voor 18 nieuwe leerlingen, zijn ze dus bij deze 3 anciens kwijt. Benieuwd hoeveel er van die 18 nog overblijven na de eerste reeks van 10 lessen. Nog 12?

Ik kan JP's redenering helemaal volgen. Ik vind dat de voorbije lessen ook maar aan der magere kant waren. Wat aanvankelijk toch veelbelovend gestart was, dreigt nu te verzanden in routine. Ook ik heb weinig zin om daarvoor lesgeld te betalen. Na een onderbreking van 3 weken (o.m. door de herfstvakantie, de week van 11 november) moest ik mij vorige week echt naar de les toe slepen. Ondertussen ben ik namelijk weer volop bezig met gitaar en met pogingen om iets deftigs opgenomen te krijgen (hierover later meer, van zodra ik iets beluisterbaars heb; het technisch relaas vind je hier: http://arrayindexoutofboundsexception.skynetblogs.be). Ik vind het alleen jammer dat hij dan zo een drastische beslissing neemt, zonder voorafgaandelijk eens met de leraar erover te praten. Dan was er op zijn minst een signaal gegeven dat er qua niveau van de lessen voor een aantal gerust een tandje bij mocht.

JP's beslissing over al dan niet stoppen hing af van een proefles power yoga van vorige week. Als die meeviel, dan stopte hij volledig met djembe. Afgelopen maandag ben ik niet naar de les geweest (door de weersomstandigheden; had geen zin om risico's te nemen met een rit van een half uur). Ik weet ondertussen nog niet of JP effectief gestopt is of niet (ik heb nog geen antwoord gekregen op een mail die ik afgelopen weekend gestuurd heb). Eentje die aanvankelijk zou aansluiten bij onze Semi-2, is ondertussen ook al weken niet meer komen opdagen. Als volgende week blijkt dat ik in onze lesgroep de enige overblijvende ben van niveau Semi-2, dan vrees ik dat er van de zogenaamde pyramide-aanpak tijdens de lessen niet veel meer in huis zal komen. Dan gaat de aandacht wellicht voor het grootste deel naar de meerderheid van de groep, waarvan het niveau echt wel lager is. En dan moet ik gemotiveerd blijven om verder te doen...

19:00 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: djembe, djansa, les |  Facebook |

29-10-08

Afrikaanse percussie - recap

De laatste post over Afrikaanse percussie dateert al van 7 oktober en ging over de eerste les; Die was toen zo tegengevallen dat de eerstvolgende les uiteindelijk bepalend zou zijn om verder te doen dan wel te stoppen. Die tweede les is ondertussen ook al weer enkele weken geleden. Tijd voor een recap, dus.

Deze week is het vakantie, dus is er geen les. Dat betekent... dat ik niet gestopt ben. Ik had alle moed bijeen geschraapt om toch "met open geest" naar die tweede les toe te stappen. Tijdens deze les werd er weer herhaald, maar dit bleef beperkt tot het eerste en het laatste kwartiertje: de opwarming en de uitboller. Maar het uur daartussen werd volledig gewijd aan nieuwe dingen: zowel djembe-ritmes als de bijhorende djuns-partijen. Die laatste zijn - gelukkig maar - voor de "meer gevorderden" van de semi-gevorderden gereserveerd. Gelukkig maar, zo blijft het voor ons ook een uitdaging.

Door het feit dat er eindelijk nieuwe dingen werden gezien én een onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende niveaus in de groep, was dit toch nog een leuke les. Meer nog, ik had er weer zin in gekregen. Het zo belangrijke kantelpunt was bereikt: ik blijf verder doen. Na de les nog een uitgebreide babbel met Marijn gedaan. Hij had het de voorgaande week gezien aan mijn kop dat het mij niet aanstond, maar had er wel begrip voor.

De laatste les is dus ondertussen al meer dan een week geleden. En die ging verder op hetzelfde elan: nieuwe dingen, zelfs solotechnieken en de djuns gereserveerd voor de meer gevorderde spelers. En een opwarming waarin plaats was voor vrije improvisatie. Was dat even geleden, zeg! Van tijdens het festival, ondertussen 4 maanden geleden. Zo een solo-moment, da's altijd een moment om alle remmen los te gooien en even in de kijker te staan. Ondertussen is het ook opgevallen dat er wat verloop is in de samenstelling van de groep: niet dat ze definitief afhaken, maar het valt alleszins op dat er een aantal personen zijn die wel eens gemakkelijker verstek laten, om welke reden dan ook. Eentje daarvan was aanvankelijk bedoeld om aan te sluiten bij de groep semi-gevorderden 2. Ondertussen gaan de lessen gewoon verder en als je 2 lessen na mekaar niet komt, wordt het eigenlijk al moeilijker om aan te pikken. En zo wordt het niveauverschil binnen de groep nog groter...

10:30 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: djansa, djembe, afrikaanse percussie |  Facebook |

07-10-08

Afrikaanse percussie - de eerste les...

Gisteren was dan eindelijk mijn eerste les Afrikaanse percussie van het nieuwe schooljaar. De voorbije dagen - na het laatste telefoontje van Patrick - nog wat over een weer gemaild met de klasgenootjes van vorig jaar. Blijkt dat er uiteindelijk nog slechts 2 personen van vorig jaar in de semi-2 zitten: JP en ikzelf. Met eentje die een niveau hoger les volgt en 2 die zijn afgevallen, is dat maar poverkes. Ik was dus al niet echt enthousiast meer, maar ik moest het toch op zijn minst proberen.

Ik was dus met frisse tegenzin richting les vertrokken. Ondertussen was Marijn, de leraar, bezig de situatie over de gemengde groep en de 2 niveau's toe te lichten. Toen ik het leslokaal binnenkwam, hoorde ik er eentje zeggen: "Oeioei, nog zo ne goeie", waarop hij me toch welkom heette. Dat was dus toch al een aangename start...

De les zelf dan... De opwarming was al stevig, maar niet echt moeilijk. Gewoon een oefening op klanken waarbij het tempo geleidelijk werd opgedreven (tot een houdbaar niveau). Bij wijze van herhaling werden een aantal gekende ritmes herhaald. De djuns-partijen waren wel nieuw en die mochten wij - semi-2'tjes - voor onze rekening nemen. Maar vooraleer daaraan te beginnen, moesten we eerst een aantal ritme-oefeningetjes doen. Excuse my french: lullige klap-oefeningen... Die duurden naar mijn goesting al veel te lang, waardoor er nog slechts een 3 kwartiers overbleven voor de rest van de les. Mijn aanvankelijk min of meer neutrale mood was bij deze al gauw omgeslagen naar een eerder geïriteerde mood. En dan ga je je aan het minste ergeren, natuurlijk... Zo was het samenspel in de groep eerder een soep: alles door elkaar. Ook al was het herhaling, dan nog was het allemaal nog te simpel, te traag naar mijn goesting. En bovendien was het voor deze groep al de derde les. 3 lessen alleen om te herhalen, ook al zijn er een aantal nieuwelingen in de groep: da's een beetje van het goede te veel voor mij.

Na de les ben ik direct naar huis gegaan, niet nog even nagepraat, niet nog even een pint gedonken. Ik had er effe helemaal geen zin in. Misschien gaat het volgende week beter, als we "echt" met de lessen beginnen. Als we echt een ritme compleet gaan uitdiepen, met de djuns-partijen, de breaks en de solotechnieken. Marijn moet er in elk geval niet te lang mee wachten, want zoals het gisteren was, kreeg ik een deja-vu naar 2 jaar geleden. Toen ging ook alles te traag naar mijn goesting en had ik ook op een gegeven moment zin om ermee te stoppen. Hopelijk was mijn eerste les van het jaar niet meteen mijn voorlaatste...

16:02 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: djembe, afrikaanse percussie, djansa |  Facebook |

03-10-08

Afrikaanse percussie - de kogel en de kerk...

... die hebben - raar maar waar - met mekaar iets te maken, vooral als het een door het andere is. Maar wat die 2 met Afrikaanse percussie te maken hebben? De finale oplossnig zou zijn gerealiseerd... Het is een creatieve oplossing, maar uiteindelijk het beste voorstel dat we tot op heden konden krijgen, zeker in vergelijking met het halfslachtige voorstel van 1 keer les per maand...

Waarop komt het neer? Wij sluiten aan bij de groep van de semi-gevorderden 1. Die hebben les van Marijn op maandag van 20u30 tot 22u, het moment waarop ik de eerste 3 jaar ook les had. Maar er blijft wel een feitelijke scheiding tussen het niveau semi-1 en semi-2. De groep semi-1 is niet geïnteresseerd in solotechnieken noch in djuns, enkel in djemberitmes. Die taak is dan weer voor ons, semi-2, weggelegd. Dat komt trouwens goed uit voor Marijn, want hij had voor zijn lessen geen djunspelers meer, een taak die vroeger door de gevorderden werd uitgevoerd.

Op zich is dat een heel mooi alternatief, het beste wat ze konden bedenken, om tegelijk hun gezicht én hun portemonee te redden. Want per leerling wordt er 260 EUR opgehaald. Dus reken maar uit: maal 7. Enige spijtige: voor 2 van ons groepje kan dit absoluut niet: 2 doen op maandag Afrikaanse dans op het uur van de percussie. Eentje daarvan is ondertussen doorgeschoven naar de gevorderden-groep. Voor eentje is er nog geen oplossing.

Patrick heeft bijna gesmeekt om nu maandag toch de lessen aan te vatten. Want hij wil ons echt niet kwijt. Naar volgend jaar toe heeft hij wel weer beloofd dat wij weer op ons vertrouwde uur les zullen krijgen. Ik ben benieuwd... Maar eerst maandag naar Nieuwenrode, voor de eerste les van het schooljaar! Met mijn nieuwe boekentasje :-)

15:06 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: djansa, djembe, afrikaanse percussie |  Facebook |

02-10-08

Afrikaanse percussie - een lichtpuntje...

... als het maar geen trein is die op me af komt!

Het verhaal is ondertussen al eens verteld in een vroegere blog post: het wijzigen van lesuur maakte dat meer dan de helft van ons klasje geen les meer kon volgen. Ondanks ons protest én de belofte dat de wijziging zou worden ongedaan gemaakt, is er gedurende 3 maanden niks gebeurd. Vorige week ging Patrick, onze leraar, vragen aan de eerstejaars of ze bereid waren om te wisselen. De dag nadien, op vrijdag zou hij mij terugbellen met nieuws. Zonet, een week later dan voorzien, heeft hij me dan eindelijk opgebeld.

Ondertussen had ik gisteren van een klasgenootje het hele verhaal al te horen gekregen. Vorige week zijn er 16 nieuwe eerstejaars begonnen. Daarvan zouden er 8 niet willen veranderen. Dat is de helft. Van ons groepje van 7 (ondertussen zijn er 2 van het semi-1 niveau overgekomen) zijn er 4 die 19u als lesuur absoluut niet zou zien zitten. Dat is meer dan de helft. En voor 3 personen kan je geen les geven. Want als er al eens eentje niet komt opdagen, ben je nog maar met 2... Bovendien kan je met 3 geen rotatie van instrumenten invoeren. Gevolg: geen semi-2 groep meer. Afzakken naar semi-1 zie ik absoluut niet zitten. Niemand van onze groep trouwens. Die 2 die van semi-1 komen, wilden absoluut weg uit die groep, ook al zijn ze misschien net iets te zwak voor onze groep. Stijgen naar de gevorderden is al evenmin een optie: om te beginnen is het niveauverschil tussen semi-2 en gevorderden enorm groot en bovendien hebben die net zo goed les om 19u (maar dan wel 3 uur aan een stuk). Dus dat gaat sowieso niet.

Patrick's voorstel: hij zou op woensdag, een dag dat er normaal geen percussieles gegeven wordt, 1 keer maand gedurende 3 uur les aan een stuk kunnen geven. Dat betekent dat we op een periode van een jaar slechts de helft van het normale aantal lessen kunnen volgen. Bovendien kan je met een frequentie van 1 keer per maand ook niet echt iets series uitwerken. Stel je voor: als we ons met 1 keer per maand les moeten voorbereiden voor het festival en we hebben gemiddeld 10 lessen nodig om iets deftigs te kunnen neerzetten, dan zijn we nu al te laat. Los daarvan is het een redelijk aannemelijk voorstel. Hij begrijpt ook wel dat hij een fout heeft gemaakt en daarom wil hij toch nog iets als alternatief kunnen bieden. Maar ik heb van de geledenheid toch al gebruik gemaakt om mijn ongenoegen te uiten over de niet nagekomen belofte.

Volgende week moeten we meer weten. Ik ben benieuwd hoe de rest van de groep zal reageren en vooral, wanneer Patrick iets gaat laten weten...

16:10 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: djansa, djembe, afrikaanse percussie |  Facebook |

01-10-08

Afrikaanse percussie - nog steeds geen duidelijkheid over de lessen

Vorige week berichtte ik al over de onduidelijkheid en onzekerheid met betrekking tot onze lessen Afrikaanse percussie. Vorige week donderdag ochtend kreeg ik dan eindelijk telefoon van onze leraar. Hij bevestigde me wat ik toen al wist: die avond zouden wij nog geen les hebben. De eerstejaars zouden op hun voorziene uur, 20u30 dus, les krijgen. Dan zou hij hen vragen of ze bereid waren om te wisselen van lesuur. Dat betekende dus dat er voordien nog nooit formeel was gevraagd om te wisselen van lesuur, misschien hoogstens steekproefgewijs gepolst. We wisten al dat wisselen voor 2 personen absoluut niet zou kunnen. Indien het zou beperkt blijven tot die 2, dan was er geen probleem. Dan zou er sowieso gewisseld worden. Zouden er echter meer zijn die liever niet wisselden, bijvoorbeeld 5 of 6, dan zou het blijven zoals het was. Maar dan zitten ze ook zonder Semi-2.

Hij beloofde me dat hij me vrijdag zou terugbellen om uitsluitsel te geven. Alleen had hij niet gezegd van welke week... Ondertussen zijn we woensdag en weet ik nog van niks. Morgen zouden we onze eerste les moeten krijgen (eigenlijk zelfs al onze tweede, maar de eerste was dus al afgelast). Ironie van de zaak was dat het vorige week vrijdag de laatste vrijdag van de maand was en traditiegetrouw is het dan de maandelijkse djam-sessie met alle jaren samen. 't Zal schoon geweest zijn: wij hebben nog geen les gehad en de eerstejaars kennen nog niet het verschil tussen "toe" en "ta", dus wat zouden die op een djam kunnen gaan doen...

Wat me het meest van al ergert, is dat wij, als semi-2, gedurende 3 maanden in de veronderstelling waren dat ons lesuur hetzelfde zou zijn als vorig jaar, om 20u30 dus, terwijl we na 3 maanden moesten vaststellen dat er - ondanks ons protest - niks was veranderd.

En andere scholen? Er zijn er enkele in Brussel. Enerzijds bij Babara Bangoura en anderzijds bij Muriel Finet. Ik ben ervan overtuigd dat beide scholen een zeer waardig alternatief zullen bieden voor Djansa. Maar ik zie mezelf 's morgens niet in mijn kostuumpje de trein opstappen en in Brussel bij mijn werkgever binnenstappen met mijn djembe op mijn rug. In Antwerpen is er ook een school, maar daarvoorb en ik al te ver gevorderd en anderzijds is het lesuur helemaal niet haalbaar (om 17u30 in Borgerhout). In Puurs zou er ook nog een school moeten zijn, maar de link (www.djem.be) is dood. Dan schiet er niet veel over... Niks, zeg maar.

Ik heb zo een vermoeden dat onze leraar mij morgen ochtend snel-snel gaat opbellen om de regeling van de avond door te geven... Wedden? Morgen geef ik het antwoord. Da's beloofd.

14:21 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrikaanse percussie, djembe, djansa |  Facebook |

23-09-08

Afrikaanse percussie - the sequel

Eergisteren schreef ik al over de onduidelijkheid rond de lessen Afrikaanse percussie. Ondertussen is er al heel wat over en weer gecommuniceerd tussen de leerlingen, maar duidelijkheid over de lessen is er nog steeds niet. Met andere woorden: het is nog steeds niet zeker of het vorige bericht een "in memoriam" dan wel een opwarmertje was.

De berichten zijn eigenlijk nog wat tegenstrijdig. Ondertussen zouden er 15 leerlingen ingeschreven zijn in het eerste jaar. Een bron meldt dat er van de 15 slechts 2 zijn die een wissel van lesuur (naar 19u in plaats van 20u30) niet zouden zien zitten. Dat betekent dat er zou kunnen worden gestart met 13 newbies. De eerstejaars zullen echter nu donderdag starten op het gepubliceerde beginuur: 20u30. Dan zou er worden gevraagd of ze bereid zijn om te wisselen van beginuur. Wij hebben bijgevolg deze week nog geen les (maakt niet uit, ik heb toch nog niks betaald).

Ik weet niet wat onze leraars als streefdoel hadden voor het aantal leerlingen in het eerste jaar. Wij zijn - als semi-gevorderden 2 - alleszins gestart met 5 (zijn ff met 6 geweest). Daarvan zijn er 2 afgehaakt en is er 1 in de loop van het jaar bijgekomen. Bij beginners is het percentage opgevers veel hoger. Als ze in juni met 6 willen overblijven, zijn ze misschien nu al met te weinig: ongeveer 2/3 geeft in de loop van het jaar op.

Het ergste van al is dat ik door de gebeurtenissen van de voorbije weken gevoelloos ben geworden voor de hele situatie. Ik heb 3 maanden geen djembe aangeraakt. Deze zomer was de tijd om opnieuw de gitaar vast te pakken en om te beginnen drummen. Als donderdag blijkt dat er dan toch niet kan worden gewisseld, dan is dat maar zo. Dan is de kans groot dat ik die djembe niet veel meer aanraak (tenzij misschien tijdens de maandelijkse djam-sessies, als ik daar al naartoe ga). Misschien dat ik in de plaats maar drumlessen ga volgen ofzo. Of moet ik een andere school opzoeken (bij Babara Bangoura?)...

Allee, nog 3 dagen geduld. Donderdag avond of uiterlijk vrijdag hopen we meer te weten. En dan moet de goesting om eraan te beginnen nog komen natuurlijk...

11:15 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrikaanse percussie, djansa, djembe |  Facebook |

21-09-08

Afrikaanse percussie - the end of the line?

Normaal starten deze week donderdag onze lessen afrikaanse percussie (djembe en djuns) bij Djansa weer, niveau semi-gevorderd 2. Ik zeg duidelijk "Normaal", want zo zeker is dat nog niet. Wij hadden vorig jaar les op donderdag avond van 20u30 tot 22u. Normaal gezien blijft je lesuur ongewijzigd; de nieuwe groep eerstejaars vult het vrijgekomen slot in. Dat zou dan voor ons zijn, van 19u tot 20u30. Onze verontwaardiging was echter groot toen wij de nieuwe folder van dit lesjaar in de hand kregen. Dat was tijdens de laatste les, als voorbereiding van het festival. Wij waren verschoven naar 19u, een uur dan voor de leesten (4 van de 5) absoluut niet haalbaar is. Na veel gezaag, ook nog op de dag van het festival, ging Patrick, onze leraar, zorgen dat we toch op ons vaste uur les konden volgen.

Ondertussen zijn we 3 maanden verder, op minder dan een week van de start van nieuwe lessenreeks (de eerste groep - beginners-2 en semi-1 start zelfs morgen avond al). En er is nog steeds geen duidelijkheid over ons lesuur. Volgens de ene blijft alles zoals het in de folder stond, want er zijn al inschrijvingen van eerstejaars voor dat lesuur. Volgens de andere zou er toch nog getracht worden om te wisselen.

Getracht... Dat houdt een hoge mate van onwaarschijnlijkheid in. Er is inderdaad dringend instroom van nieuwe leerlingen nodig. Maar dan is het aan hen de keuze: ofwel 11 nieuwelingen (waarvan er tegen het eind van het lesjaar nog 3 overschieten; voor 2/3 is djembe niet wat ze ervan hadden verwacht), ofwel kiezen voor 5 personen die al 4, 5 of zelfs 6 jaar les volgen, niet vcan plan zijn zomaar te stoppen én er steeds bijzijn als er op activiteiten moet worden gewerkt. Afzakken naar een niveau lager (semi-gevorderden 1) is écht geen optie, voor niemand van onze groep.

Hopelijk krijgen we een antwoord vóór donderdag en liefst van al nog een gunstig. Want anders ben ik na 4 jaar enthousiast les volgen aan "the end of the line". Om mezelf te troosten, heb ik hieronder enkele foto'kes geplakt van ons optreden tijdens het festival afgelopen juni. Deze week is dus bepalend of deze foto's ofwel een opwarmer voor het nieuwe lesjaar ofwel een "herinnering aan wat voorbij is" zijn... Ja, 't zijn alleen foto's waar ik zelf op sta, weet je ineens hoe ik eruit zie Knipogen.

djansa1

djansa2

djansa3

djansa4

djansa5

 

11:39 Gepost door KoenV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: djansa, afrikaanse percussie, djembe |  Facebook |