tumblr analytics

02-10-10

Homofobe rappers in de ancienne belgique (persbericht)

Momenteel is er heel wat heisa ontstaan rond het optreden van de franse rapgroep Sexion d'Assaut in de Ancienne Belgique. Reden hiervan is de homohaat die de band predikt. De groepsleden omschrijven homoseksualiteit als een "zonde" die door bekering tot de islam moet tegengegaan worden. Vlaams parlementslid Jan Roegiers (SPA) vindt dat de groep geen plaats verdient op het podium van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde AB.

"De AB heeft als belangrijk cultuurhuis gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Groepen programmeren die een boodschap van racisme of homohaat uitdragen past niet in dat kader", zegt hij.

Een reactie kon dan ook niet uitblijven. In een persbericht stelt de AB dat ze "pas begin deze week via allerlei kanalen op de hoogte gebracht is van de homofobe uitlatingen van de groepsleden. Op het moment van de bevestiging van de zaalhuur voor deze artiest had AB (d.d. 5 maart 2010) hiervan geen enkele indicatie.

De AB heeft onmiddellijk alle betrokken partijen geïnformeerd zoals het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, het college van de burgemeester en schepenen van de Stad Brussel, het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, het kabinet van Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Gelijke Kansen Bruno De Lille, het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet, het Regenbooghuis, de Holebifederatie (Cavaria) en de organisator van het concert Live Nation. De formalisering van het officiële standpunt van de organisator en de groep verwachten we eerstdaags.

Afhankelijk van deze officiële standpunten en het advies van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, zal AB deze zaak verder onderzoeken. We zullen hierbij rekening houden met de wettelijke bepalingen op het gebied van antidiscriminatie en antiracisme, het verbod op preventieve censuur en de vrije meningsuiting.

Conform de statutaire bepalingen van de AB, de contractuele bepalingen van het zaalhuurcontract en het geldende diversiteitplan van AB, zullen we geen discriminerende en racistische houdingen of uitlatingen op en naast het podium tolereren in het AB complex.

AB is dus volop deze zaak aan het onderzoeken. "

( wordt vervolgd )

De commentaren zijn gesloten.